در جهت کمک به هموطنان متقاضی آزمون NAATI، مطابق رسم و فرهنگ گروه بزرگ PTE Magazine، گروه ناتی‌مگزین نیز اقدام به برگزاری تمرینات روزانه دیالوگهای سمپل امتحان NAATI CCL کرده است. این تمرینات با راهبری آقای مهندس کیوان معمر و سرکار خانم مهندس نکیسا شعبانیان بصورت روزانه و 100% رایگان و به همراه ارائه فیدبک توسط اساتید در گروه ناتی‌مگزین برگزار میگردد. جهت مشاهده برنامه تمرینات روزانه، کانال تلگرامی @NAATImagazine را دنبال کنید.

Channel: @NAATImagazine
Group: @NAATImag
Site: www.NAATImagazine.com
Powered by @PTEmagazine
Internationally renowned